Investiga amb funcions

Es proposen diferents exemples de situacions que l'alumne ha d'investigar per trobar la funció que es descriu. A part, després de la suposició inicial, l'alumne pot investigar si la funció és una equació de segon o primer grau (o cap de les dues), ajustant els paràmetres de la funció i intentant aconseguir que aquesta s'ajusti a la funció inicial donada. En aquestes activitats l'alumne sobretot treballa les funcions de segon grau i el significat de cada un dels seus coeficients.