משוואות לינאריות בערך מוחלט - 2

material.authors
highmath
בדף עבודה זה נחקור את מספר הפתרונות של משוואה מהצורה |ax + b| = |cx + d| שנו את הפרמטרים של המשוואה על ידי גרירתם על הסרגלים. עקבו כיצד משתנים הגרפים ונקודות החיתוך.
בשינוי הפרמטרים התמקדו במקרים הבאים : א. כאשר הפרמטר e = 0 נבחין בשני מקרים: |a| = |c| , a ≠ c. בדקו את מספר הפתרונות של המשוואה. ב. כאשר הפרמטר e ≠ 0 נבחין בשני מקרים: |a| = |c| , a ≠ c . בדקו את מספר הפתרונות של המשוואה. נסו להוכיח בדרך אלגברית מדוע במקרים מסוימים יש פתרון יחיד למשוואה, אינסוף פתרונות או אין פתרון. ________________________________________________________________________________ מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי דוא"ל: hmathcntr@construct.haifa.ac.il אתר: http://highmath.haifa.ac.il