Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(18) 2nd Napoleon point

2nd Napoleon point

When the equalateral triangles are constructed on the inside of the original triangle, the three lines intersect at the second point of Napoleon. The barycentric coordinates of this point depend on the lenghts of the sides of the triangle as well as on the angles

2e punt van Napoleon

Wanneer je de gelijkzijdige driehoeken langs de binnenkant van de originele driehoek construeert, dan snijden de drie lijnen elkaar in het tweede punt van Napoleon. De barycentrische coördinaten van dit punt worden zowel bepaald door de lengtes van de zijden van de driehoek als door de hoeken.