Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Latihan Transformasi (Pencerminan)

Titik A, B, dan C dapat digeser untuk mengubah soal.

2. Jika Segitiga ABC dicerminkan terhadap sumbu x, tentukan koordinat segitiga A'B'C'.

3. Jika segitiga ABC dicerminkan terhadap garis y=x, maka koordinat A' adalah ...

Select all that apply
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
Check my answer (3)