Algebraiska uttryck - multiplicera paranteserna och förenkla

Författare/skapare:
Mathias Börjesson, Tim Brzezinski
Studenter: Förenkla paranteserna på ett separat papper. Börja med att multiplicera paranteserna med varandra. Glöm inte att skriv så förenklat som du kan Skriv sedan in ditt svar nedan. (Enter "x^2" to show ). Om ditt svar är rätt så kommer texten "Rätt!!!" att visas. Skapa en ny uppgift genom att trycka på knappen "Ny uppgift". Övningen ger färdighet!