Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Månens parallakse 2

Månens parallakse 2

Månens parallakse kan bestemmes ved at måle vinkelafstanden mellem månens position i forhold til baggrundsstjernerne set fra fx Aarhus og Tunis på præcis samme tidspunkt.