c = -1.25 + 0i

Dit punt is de overgang van de eerste naar de tweede bol links van de cardioïde. Overgangen tussen twee bollen noemen we parabolische situaties. Ze markeren de overgang tussen gebieden met een verschillend aantal attractoren.
  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Hoeveel attractoren tel je?
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt.
  • Experimenteer met waarden centraal, dichter bij de begrenzing en buiten de juliaverzameling.
This point marks the boundary between the 1st and the 2nd circle left of the cardioid. Transitions between bulbs are called parabolic situations. They mark the transition between closed areas with a different number of attractors.
  • Drag the slider and explore the iteration if the blue complex number.
  • Count the number of attractors.
  • Drag the blue starting point en see how the orbit changes. Experiment with values lying central, near to the border of and outside the julia-set.