X(37) Bisectors and centroids

Onderwerp:
Coördinaten

bisectors and centroids

Trangle center X(37) is defined as follows:
  • Define the crossing of the bisectors of the angles of ABC and the opposed sides as A', B' and C'.
  • Define A'' as the centroid of the triangle AB'C', and do so wise for B'' and C''.
  • Triangle center X(37) is the point where the lines AA'', BB'' and CC'' cross.

bisectrices en zwaartepunten

Driehoekscentrum X(37) construeer je als volgt:
  • Definieer de snijpunten van de bissectrices van ABC met de overstaande zijden als A', B' and C'.
  • Definieer A'' als het zwaartepunt van AB'C' en doe hetzelfde voor B'' and C''.
  • Driehoekscentrum X(37) is het snijpunt van de rechten AA'', BB'' en CC''.