Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Identyczna droga ściganego okrętu

Okręt A ściga okręt B kierując się zawsze w jego stronę. Okręt B ucieka przed pościgiem prostopadle do kursu okrętu A. Prędkość okrętu B jest 3,644 razy większa od prędkości okrętu A. Animacja wykreśla tory ruchu obu okrętów.