Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Lineární perspektiva - střecha

Zobrazte dům s valbovou střechou v nárožní perspektivě. Domeček je dán sklopeným půdorysem.
Postup: Bodem B (C, D, E, F) vedeme přímku do bodu D_d (dolní distančník). Dále bodem B (C, D, E, F) vedeme kolmici na základnici z, kde na průsečíku vznikne bod B' (C', D', E', F'). Tímto bodem B' (C', D', E', F') vedeme přímku do bodu H (hlavní bod). Kde se přímky protnou, vznikne bod B_1 (C_1, D_1, E_1, F_1). Bod A leží na základnici a zobrazí se sám na sebe (A = A_1). Měli bychom mít podstavu domečku tvořenou body A, B_1, C_1, D_1. Body E_1, F_1 nám poslouží k vytvoření střechy. Body A, B_1 a C_1, D_1 vedeme dvě přímky, které se protínají v jednom bodě U_L (levý úběžník) na horizontu h. Body A, C_1 a B_1, D_1 vedeme dvě přímky, které se protínají v jednom bodě U_P (pravý úběžník) na horizontu h. Z bodu A vedeme kolmici na základnici z, na kterou naneseme výšku domečku bez střechy. Vznikne bod A_2 z kterého vedeme přímku do obou úběžníků (U_L, U_P). Bodem B_1 a C_1 vedeme kolmice na základnici a kde se kolmice protne s přímkou vedoucí do jednoho z úběžníků, vznikne bod B_2 a C_2. Z bodu B_2 vedeme přímku do U_P a z bodu C_2 vedeme přímku do U_L. V jejich průsečíku vznikne bod D_2. Nyní bychom měli mít hotový domeček bez střechy. Střecha: Z bodu A si naneseme výšku domečku se střechou a dostaneme bod A_3, z kterého vedeme přímku do U_P. Zároveň bodem F_1 vedeme kolmici na základnici a kde se protne s přímkou vedoucí z bodu A_3 do U_P vznikne bod F_3. Z bodu F_3 vedeme přímku do U_L a bodem E_1 vedeme kolmici na základnici. Kde se obě přímky protnou vznikne bod E_3. Nyní spojíme všechny body (A, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2, D_1, D_2, E_3, F_3) a dostaneme domeček.