Rectangles isoperimètrics

Fixa un perímetre per al rectangle i observa, movent el punt C, si canviant les mides dels costats l'àrea també varia- Si és així, quan s'obté l'àrea més gran? I la més petita?
Fixa un perímetre per al rectangle i observa, movent el punt C, si canviant les mides dels costats l'àrea també varia- Si és així, quan s'obté l'àrea més gran? I la més petita?