Probabilitat d'existència d'un rectangle

Simulació: Probabilitat d'existència d'un rectangle de perímetre i àrea enters, si triem i a l'atzar entre dos valors i .
Feu una simulació posant boles o paperetes numerades (1, 2, 3, ..., a) en una bossa i extraient-les amb reposició, de dues en dues, a l'atzar. Els seus valors seran el semiperímetre i l'àrea dels quals heu d'extreure la possibilitat d'existència.