חזקות ושורשים של מספרים מרוכבים - משפט דה-מואבר

Author:
Igal.Sapir

רקע תאורטי

במספרים מרוכבים ניתן לחשב חזקות ושורשים בקלות בעזרת משפט דה-מואבר (De Moivre)חייבים לשהשתמש בהצגה הפולארית של המספר חזקות: רוצים לחשב את הרדיוס החדש הוא החזקה המתאימה של הרדיוס הנתון הארגומנט החדש הוא התוצאה היא שורשים: רוצים לחשב את הרדיוס החדש הוא השורש המתאים של הרדיוס הנתון הארגומנט החדש הוא סדרה של זוויות המתחילות מהזווית ועולות בקפצות של התוצאה היא

תפעול היישומון

היישומון מדגים חזקות, שורשים ואת הקשר ביניהם. מומלץ להתחיל מהחזקות. מפעילים את הדגל Powers ביישומון שני מספרים מרוכבים החזקות עובדות על המספר ניתן להזין אותו כמספר מרוכב או דרך הקואורדינטות הכארטזיות שלו או דרך הקואורדינטות הפולאריות שלו לשם כך מיועדים השדות נא לא לשכוח ללחוץ Enter אחרי כל שדה שמזינים. לאחר שהוזנו השדות המתאימים צריך ללחוץ על הכפתור המתאים למה שרוצים לעשות מימין לשדות הללו. ניתן לשנות את החזקה בעזרת סרגל הגרירה הכתום לכל חזקה מופיע המעגל הקנוני עליו היא נמצאת, הווקטור אליה והזווית שלה ניתן לטייל בין החזקות השונות בעזרת סרגל הגרירה הירוק שורשים: עכשיו ניתן לכבות את הדגל Powers ולהדליק את הדגל Roots השורשים עובדים עם המספר המרוכב אותו ניתן להזין בצורה דומה בעזרת השדות נא לא לשכוח ללחוץ Enter אחרי כל שדה שמזינים. לאחר שהוזנו השדות המתאימים צריך ללחוץ על הכפתור המתאים למה שרוצים לעשות מימין לשדות הללו. ניתן לשנות את השורש בעזרת סרגל הגרירה הכחול מופיע המעגל הקנוני עליו נמצאים כל השורשים. לכל שורש מופיע השורש עצמו, הווקטור אליו והזווית שלו ניתן לטייל בין השורשים בעזרת סרגל הגרירה האדום הקשר בין השורש והחזקה ניתן לבחור את אחד השורשים ולהזין אותו בעזרת הכפתור המיועד לכך למספר שוב מדליקים את הדגל Powers אם מביאים את החזקה לאותו מספר כמו השורש שעשינו התוצאה צריכה להיות בדיוק המספר ניתן לחזור על הפעולה הזו בכל פעם עם שורש אחר.