Vierhoek met supplementaire overstaande hoeken

In het applet bepalen de punten A, B, C en D een vierhoek. Versleep in onderstaand applet de punten A, B en C om de vorm van de vierhoek te wijzigen. Plaats nu D zodat de overstaande hoeken supplementair zijn. Als dit gelukt is, versleep dan de schuifregelaar (rechtsboven in het applet) naar rechts. Wat stel je vast? Herhaal het experiment enkele keren.