Илтгэгч ба зэрэгт функц

Зохиогч:
Suvd
Илтгэгч функц, зэрэгт функцийн графикийг харьцуулан үзүүллээ.