Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Sekant, tangent och derivata

Ma3c för NA14 : Kap 3.2 derivering av exponentialfunktioner 1.) Bestäm derivatan för f(x)=2^x i punkten x=0 med hjälp av derivatans funktion samt med grafens hjälp. 2.) Gör detsamma med funktionen g(x)=3^x. 3) Hitta en funktion på formen h(x)=e^x som har samma derivata dvs h(x)= h´(x) där e är ett reellt tal. 4) Vilken derivata har funktionen f(x)=4^x i punkten x=0. 5) Vilken allmän derivata har funktionen f(x)=4^x dvs för vilket x som helst?