Afbøjning af elektroner i homogent magnetfelt

Forfatter
oegsuh
Forklar afbøjning af betastråler i et homogent magnetfelt ved hjælp af denne konstruktion. Træk i punktet E for at undersøge sammenhængen. Hvordan kan man udregne radius i den store cirkel ud fra viden om vinklen α? Hjælp: - Hvor stor er vinkel A (i firkanten AGEC)? - Vinklerne G og C (i firkanten AGEC) er mellem en radius og en tangent til en cirkel. Hvor store er disse vinkler? - Hvad er sammenhængen mellem vinklerne A og E når de to andre vinkler i firkanten AGEC kendes? - Hvordan hænger størrelsen af vinkel β sammen med α? - Hvilken trigonometrisk funktion siger noget om sammenhængen mellem to kateter i en retvinklet trekant? - Når den modstående katete har længden 1, hvad er så sammenhængen mellem α og |CE|?