Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

arealet af en trekant/firkant.

Her kan I se og trække i de forskelle punkter, at arealet af en trekant er det halve at af en firkants areal. Så formlen for arealet af en trekant er ½*h*g eller h*g:2. H=højde og G= grundlinjen. (Kan også ses som længde og brede i et retvinklede firkant.)