Teoria

Katkaistun ympyräkartion vaipan pinta-ala saadaan kaavalla [math]\Large A=\pi (r+R)s[/math] ,missä [i]r ja R[/i] ovat pohjien säteet ja [i]s[/i] on vaipan sivujanan pituus. [br][br][br]  Jos yllä olevan kuvan tummennetun suikaleen pinta-ala halutaan laskea, niin periaatteessa käytämme samaa kaavaa. Suikaleen sivujanan pituutta  kuvaa [i]ds[/i], joka riippuu muuttujien [i]x[/i] ja [i]y[/i] arvojen mukaisesti välillä [[i]a[/i], [i]b[/i]]. Jos siis halutaan pyörähdyskappaleen vaipan pinta-ala välillä [[i]a[/i], [i]b[/i]], on [i]ds [/i]pystyttävä ilmoittamaan näiden avulla. Alla olevan kuvan perusteella sivujanan pituutta voidaan approksimoida Pythagoraan lauseen avulla eli [br][br]  [math]\LARGE ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}.[/math][br]
Koska approksimaation tarkkuutta voidaan lisätä lyhentämällä väliä, niin yllä oleva kaava saadaan ilmoitettua derivaattojen avulla eli [br][br] [math]\LARGE \textcolor{blue}{\begin{eqnarray} [br]ds&=&\sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}\\[br]&=&\sqrt{1+\left ( \frac{dy}{dx}\right ) ^2}dx\\[br]&=&\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx\\[br]&=&\sqrt{[x'(t)]^2+[y'(t)]^2}dt[br]\end{eqnarray}}[/math][br]    [br][br]Yhden äärimmäisen pienen suikaleen pinta-alaa voidaan siis approksimoida kaavalla  [br][br][math] \LARGE \textcolor{blue}{dA=\pi [f(x)+f(x)]ds=2\pi f(x)ds=2\pi f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx}[/math],[br]  [br][br]kun käyrä pyörähtää [i]x[/i]-akselin ympäri. Laskettaessa koko pyörähdyskappaleen vaipan pinta-ala välillä [[i]a[/i], [i]b[/i]] käyrän pyörähtäessä [i]x[/i]-akselin ympäri on meillä yhteenlaskettavana äärimmäisen monta suikaletta, joten integraalin määritelmän perusteella voidaan sanoa: [br][br][math]\LARGE \textcolor{blue}{[br]A=\int_a^bdAdx=\int_a^b 2\pi f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx=2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx.[br]}[/math][br][br][br]Jos käyrä pyörähtää [i]y[/i]-akselin ympäri, niin alla olevan kuvan mukaisesti havaitaan kaavan olevan muotoa [br][br] [math]\LARGE \textcolor{blue}{A=2\pi\int_a^b x\sqrt{1+[f'(x)]^2}dx.}[/math][br]  

Information: Teoria