Kwadrat magiczny - metoda La Loubèr'a

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Kwadrat
Zaczynamy wpisywanie od środkowego pola w lewej kolumnie kwadratu i wpisujemy po przekątnej w prawo do gróy. Po wpisaniu pięciu liczb przesuwamy liczby z pól poza kwadratem na odpowiadające im pola w kwadracie. Kolejną liczbę wpisujemy na polu znajdującym się poniżej największej liczby z ostatnich pięciu wpisanych liczb.
Przesuwaj suwak lub kliknij przycisk Play w lewym dolnym rogu.