Histogram ve Frekans Poligonları

Histogram ve Frekans Poligonları

i ) Öğrenci istatistik dersinin histogram ve frekans poligonları konusunu daha iyi anlar ve farklı değerlerde örnekler görerek sonuçlar arasında karşılaştırma yapar. ii ) Sınıf değerleri verilen tablonun sınıf ortalamasını verilen formülle hesaplar bulduğu sonucu girdi alanına girerek sonucun doğru veya yanlış olma durumunu inceler. iii ) Cevabı göster kutusunu işaretlediğinde işlemin doğru cevabını görebilir.