MATES ex5

MATES 1BAT ex5 - Troba el vèrtex C d’un triangle sabent que aquest vèrtex es troba sobre la recta r: -2x+y-6=0; que els altres dos vèrtexs estan a A(-1,0) i B(2,4); i que l’àrea del triangle és de 5u². 1. Dibuixar els punts A i B i la recta r 2. Dibuixar un punt qualsevol de la recta r 3. Fer un polígon amb els tres vèrtexs 4. Buscar la altura fent la recta ⊥ a AB i que passi per C, després fer el mòdul 5. Fer el mòdul de AB 6. Buscar l'àrea fent (AB*CD)/2 7. Fer lliscar el punt C fins que l'area marca 5