Funció polinòmica de grau n #2

Selecciona el grau del polinomi per observar les gràfiques de funcions de diferents graus. Movent el paràmetre g, podràs observar el monomi del grau que vulguis dins la funció i la seva gràfica i comparar-les amb la de la funció. Un cop seleccionada la funció, canvia els paràmetres a, i observa el gràfic.