Opdracht 8 - Maximale winst

Auteur:
ads
Tom verkoopt tijdens de scoutsfuif hotdogs. Het aantal hotdogs dat hij verkoopt, hangt af van de prijs die hij vraagt. Op de vorige fuif verkocht hij 300 hotdogs aan € 1,5 per stuk. De fuif daarvoor vroeg hij € 1,3 en verkocht er 400. De kostprijs per hotdog is € 0,8. a) Schrijf de omzet in functie van de verkoopprijs. b) Bij welke verkoopprijs is de winst maximaal? Bepaal ook deze winst.