Pravac

Za pravac y = kx + l unesi k i l po volji te nacrtaj taj pravac. Zatim riješi zadatak desno i provjeri rješenje.

Pitanje 1.

Za koju vrijednost koeficijenta smjera pravac nema nultočku? Unesi numeričku vrijednost koristeći Matematički unos.

Pitanje 2.

Kolika je površina trokuta određenog pravcem i koordinatnim osima?

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)