Zákon symetrického pohybu

Situace po výstřelu z "dokonalého" děla, spalujícího čistou energii
Představme si „speciální“ dělo – které má dvě hlavně, proti sobě postavené, a jednu společnou „spalovací komoru“ s náloží obrovské „čisté“ energie a dva projektily v obou hlavních. Situace po výstřelu musí vyhovovat Zákonu symetrického pohybu (a samozřejmě i Zákonu zachování energie/hmoty). Rozložení hmoty v prostoru po výstřelu musí být neustále délkově symetrické, respektive „vyvážené“ – vůči hmotnému středu (bod C), který je fakticky oním objektivním a primárním místem prostoru, vůči němuž pohybový děj probíhá. Více na www.time-theory.info