Sześcian-ośmiościan / Cube-octahedron

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Sześcian
Transformacja sześcianu w ośmiościan. The transformation of the cube in the octahedron.
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie, o - transformacja α - rotation about the horizontal axis, β - rotation around the vertical axis, sα, sβ - speed automatic changes in α and β sliders, zoom - scale, o - transformation