86-3 Oduzimanje vektora

Istraži kako se vektori oduzimaju. Možeš pomicati točke A, B, C i D.