Skládání rychlostí v 4D časoprostoru II

"Sčítání" rychlostí při "kaskádovitém" pohybu
Pracujme s představou dvoustupňové kosmické lodi, jejíž první stupeň (A) dosáhne určité rychlosti vůči pozemskému řídicímu centru (C), a následně z něj odstartuje druhý stupeň (B), který poletí ve stejném přímočarém směru a dosáhne jiné rychlosti, tentokráte však vůči prvnímu stupni kosmické lodi (A). Jaká bude rychlost druhého stupně (B) vůči pozemskému řídicímu centru (C)? Jednoduché sčítání rychlostí zde samozřejmě nemůžeme použít, korektní v této situaci není ani Einsteinův vzorec pro sčítání rychlostí – korektní princip znázorňuje animace výše. Více na www.time-theory.info