oef. p. 56 nr. 18

Bepaal op de ellips vier punten die de hoekpunten zijn van een rechthoek waarvan de zijden evenwijdig zijn met de assen van de ellips en waarvan de oppervlakte de helft is van de oppervlakte van de assenrechthoek van de ellips.
Bron: Van Basis tot limiet 6 VVKSO leerweg 6/8 leerboek kegelsneden, krommen, differentiaalvergelijkingen en reeksontwikkelingen.