Een vlak en een lichaam

Een klassiek voorbeeld is het bepalen van het snijvlak van een vlak door drie gegeven punten met een kubus. Verken onderstaand applet stap voor stap met de knoppen op de navigatiebalk.

Probeer het zelf...

Stappenplan

1Toolbar ImageConstrueer een rechte evenwijdig aan ribbe AE door het punt P. 
2Toolbar ImageCreëer het snijpunt I van deze rechte met het lijnstuk CD.
3Toolbar ImageConstrueer het lijnstuk PI. Opm: Je kan nu gerust de verticale rechte verbergen.
4Toolbar ImageConstrueer de veelhoek door de punten A, I, P en E als hulpvlak door P en Q.
5Toolbar ImageConstrueer de rechte PQ.
6Toolbar ImageConstrueer de rechte AI.
7Toolbar ImageCreëer het snijpunt J van deze beide rechten.
8Toolbar ImageConstrueer de rechte JR.
9Toolbar ImageCreëer het snijpunt K van de rechte JR met de ribbe AB.
10Toolbar ImageConstrueer het lijnstuk QK.
Je kunt nu de constructie vervolledigen door de snijlijnen te construeren in de evenwijdige vlakken van de kubus. Wanneer de constructie volledig klaar is, kan je een veelhoek construeren door alle snijpunten van het vlak met de kubus. Test tenslotte je constructie met het commando Snijpunten[ ]. Wanneer je weet dat de naam van het prisma e is, wordt het testcommando: Snijpunten[e, Vlak[PQR]].

Verschillende situaties

Een vlak kan een kubus op verschillende manieren snijden. Je kunt ze de verschillende constructies een na een verkennen. In onderstaand bestand kan je onderzoeken welke de verschillende mogelijkheden zijn. Je kunt de drie punten verslepen over alle ribben van de kubus