lineair verband (2)

Onderwerp:
Functies
Je  herkent een lineair verband als volgt: - de formule is van de vorm y = ax + b, met a en b  reele getallen en a ≠ 0. - in de tabel hoort bij een gelijke toename van de onafhankelijke veranderlijke (x) een gelijke toename        van de afhankelijke veranderlijke (y). - de grafiek is een rechte.