Vektoreiden erotus

Vektoreiden erotusta määriteltäessä, vektoreilla on oltava joko sama alkupiste tai loppupiste. Helpoimmin vektoreiden erotus lienee sisäistettävissä vastavektorin summaamisen avulla mutta molemmat ajattelutavat on ymmärrettävä graafien ymmärtämisen takia.  
Yllä olevassa kuvassa vektorit [math]\Large \vec a \text{ ja }\vec b[/math] alkavat samasta pisteestä. Tällöin kärkipisteiden väliin jäävä vektori on niiden erotusvektori. [color=#0000ff]Kun vektorit alkavat samasta pisteestä, niin niiden kärkipisteiden väliin jäävä vektori on loppupisteen vektori - alkupisteen vektori. [color=#000000]Tällöin erotusvektorin suunta menee oikein.[/color][/color]
Yllä olevassa kuvassa vektoreiden [math]\Large \vec a \text{ ja }\vec b[/math][color=#0000ff] loppupisteet yhdistyvät[/color] ja vektoreiden erotus muodostuu alkupisteiden väliin. [color=#0000ff]Tällöin vektoreiden erotus on alkupisteen vektori - loppupisteen vektori.[/color] [br]  [br][color=#008000]Vaikka kaava laskennallisesti molemmissa tapauksissa näyttääkin samalta, on sen graafinen merkitys erilainen![/color] [br]

Information: Vektoreiden erotus