Analys av arean på en parallellogram

Författare/skapare:
anna_berg
Analys av parallellogrammens area Vi vill fundera över en parallellograms area. När är den störst? Minst? Pröva följande. Gör 3 stycken segment med fast längd ( Jag gjorde två med längden 5 och en med längden 2) och sedan ett segment mellan två punkter. Sätt ut vinkel. Sedan lade jag polygonen på dessa punkter. Ta tag och dra i punkten C. Övre vänster hörne. Man ser tydligt att arean minskar m.a.p. på vinkeln. För att se värden markera och välj värde. Polygon1 visar då polygonens area.
Detta är ett test för jag håller på och lär mig Geogebra. Hejhopp Anna Berg