Analys av arean på en parallellogram

Författare/skapare:
anna_berg
Analys av parallellogrammens area Vi vill fundera över en parallellograms area. När är den störst? Minst? Pröva följande. Gör 3 stycken segment med fast längd ( Jag gjorde två med längden 5 och en med längden 2) och sedan ett segment mellan två punkter. Sätt ut vinkel. Sedan lade jag polygonen på dessa punkter. Ta tag och dra i punkten C. Övre vänster hörne. Man ser tydligt att arean minskar m.a.p. på vinkeln. För att se värden markera och välj värde. Polygon1 visar då polygonens area.