COMPLEXOS - dues expressions

Com podem descriure un punt en el pla complex? Generalment d'una de dues maneres: la forma binòmica (amb les dues projeccions del punt en els eixos) i la forma polar (amb un radi i un angle). Explora-les!
Cada una té els seus punts forts i dèbils, especialment a l'hora de fer-hi operacions... Què és més fàcil, sumar en forma binòmica o en forma polar? I multiplicar? I obtenir arrels de qualsevol índex?