Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Výšky v rovnoběžníku. Obsah rovnoběžníku.

Pomocí volných vrcholů A, B, C měň tvar rovnoběžníku. Sleduj velikost stran a jim odpovídajících výšek. Na kalkulačce vypočítej obsah rovnoběžníku, zkontroluj vždy s červeně zapsaným údajem. Všechny číselné údaje jsou zobrazeny na 2 desetinná místa.