Konstrukce trojúhelníku - 2 strany a úhel

Sledujte, jak postupovat při konstrukci trojúhelníku daného délkami dvou stran a velikostí úhlu, který tyto strany nesvírají. Pozorujte rozdíl v konstrukci, který je dán umístěním známého úhlu buď proti VĚTŠÍ ze dvou stran (Ssu) nebo proti MENŠÍ z těchto dvou stran (sSu).