Kujundid

Ülesanne 1
Leia pildilt kõik ringid ja tee need joonega üle.
Ülesanne 2
Leia pildilt kõik ristkülid ja tee need joonega üle.
Ülesanne 3
Leia pildilt veel kujundeid ja tee need joonega üle.

Information: Kujundid