Rasjonal funksjon2

dsd

Beveg gliderne en og en og se hvordan grafen endrer seg.