Zajam (jednaki anuiteti)

Otplata zajama u jednakim anuitetima