Тех системийн хэрэглээ

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Сэдэв: “Тех системийн хэрэглээ” Илтгэгч: Г.Махгал, МУИС, МКС  Хэзээ: 2011 оны 11 сарын 25-нд 16.20 цагаас Хаана: МУИС, МКС, 228 тоот Хураангуй
  • TeX системийн талаарх товч ойлголтыг өгнө
  • Одоогоор бидний хэрэглэж байгаа TeX тархац ба редакторын талаар, тодруулбал үүсдэг хүндрэл, тулгарч буй бэрхшээл зэргийг авч үзнэ
  • Хангалттай сайн хөгжсөний дээр эрчимтэй хөгжсөөр байгаа TeX тархац ба редакторуудыг авч үзнэ
  • Хэрэглэхэд тохиромжтой тархац ба редакторыг олж сонгоно
  • Дээр сонгосон тархац ба редакторыг суулгах тохируулахтай холбогдох зааврыг өгнө
  • TeX хэрэглээтэй холбогдох зарим нэг, тодруулбал, үзүүлэн бэлдэх ба математикийн томъёог веб хуудсанд байрлуулахтай танилцуулж зөвлөгөө өгнө
Агуулга 1. Оршил буюу асуудлыг сөхөхүй 1.1. TEX системийн тухай 1.2. TEX Монголд нэвтэрсэн нь 1.3. TEX системийн хэрэглээнд гардаг хүндрэл ба тулгарч буй бэрхшээлүүд 2. Эрэл хайгуул 2.1. Хэрэгцээ шаардлага 2.2. Харьцуулалт ба сонголт 3. Суулгах ба тохируулах 3.1. TEX тархацыг суулгах 3.2. Редактор суулгах ба тохируулах 4. TEX системийг хэрэглэх 4.1. Монгол хэл ба үсгийн кодчлол 4.2. TEX ашиглан үзүүлэн бэлдэх 4.3. TEX форматаар шивсэн томъёог веб хуудсанд байрлуулах 5. Асуулт хариулт
Image
Image