Συνάρτηση Van der Waerden

Συνάρτηση Van der Waerden