Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Adeltoid, arombusz, ...

adeltoid

Olyan négyszög, melynek két-két szomszédos oldala egyenlő ahosszúságú.

arombusz

Olyan négyszög, ami oldalainak ahossza egyenlő.

Döntsük el, hogy

igazak-e az alábbi állítások!
  1. Minden arombusz paralelogramma.
  2. Minden adeltoidnak van két egyenlő szöge.
  3. Minden paralelogramma szemközti oldalainak ahossza egyenlő.
  4. Minden négyzet arombusz.
  5. Az adeltoid átlói merőlegesek egymásra.
  6. Az adeltoid egyik átlója felezi két szögét.
  7. Van olyan adeltoid, aminek átlói merőlegesek egymásra.
  8. Van olyan adeltoid, aminek egyik átlója felezi két szögét.