Куб функцийн шүргэгч шулуун

Зохиогч:
Tim Brzezinski
Энэхүү нөхөх даалгаврын дасгалыг Катриона Аг-с санаа авсан болно. (Catriona Agg)

Энд бодлого байна:

Энд бодлого байна:

Дээрх зураг дээрх илэрхийллийг үнэн байхаар цифрүүдийг оруулаад цэгийг хөдөлгөөрэй. Та хэчнээн шийдийг олж чадах вэ?

Та өмнө хийсэн шийдлээсээ өөр шийдэл олж чадах уу?

Өмнө хийсэн хоёроосоо өөр шийдэл олж чадах уу?