Određivanje jednadžbe f(x) = a x² - vježba

Zadatak

Potrebno je odrediti jednadžbu funkcije kojoj pripada graf koji se na slučajan način pojavljuje u koordinatnom sustavu. Dovoljno je upisati vrijednost koeficijenta a u traženo polje i stisnuti tipku Enter. Razlomak možete upisivati kao 1/2 ili decimalni oblik 0.5. Ukoliko se novi graf poklopi sa zadanim, dobro ste riješili, pa nastavite klikom na gumb Novi zadatak. Pomoć. Znamo izračunati vrijednost funkcije za vrijednost . To je . Ako znamo da za funkciju vrijedi , onda lako možemo izračunati koeficijent iz jednadžbe , odnosno .