шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн

Зохиогч:
Tsogbadrakh.B
Тус програм дээр физикийн олон загваруудыг загварчлан үзүүлж болох юм байна. Үүнийг нэг болгож хэвтээ чигт шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөний загварыг орууллаа.
Энэхүү загвар дээр анхны хурд V ба хэвтээ чигт шидэгдэх өнцөг альфа 2-ыг тохируулаад хугацаа t-г гүйлгэнэ.