Малюнок графіками функціональних залежностей

Фрагмент посібника Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики: навч. посіб. / В. В. Корольський, Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк ; наук. ред. М. І. Жалдак. – Вид. 2, перероб. і доп. – Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун‑т, 2019. ________________________________________ Доцільно запропонувати учням творче завдання − описати криві на малюнку за допомогою функціональних залежностей. На рис. побудовано графіки квадратичних та лінійних функцій. Добірку цих функцій подаємо у алгоритмічному форматі: 1) Y(X)=X^2, х є [ -10;10];              2) Y(X)=X^2+20, х є [-5;5]; 3) Y(X)=45, х є [ -5;5];                   4)Y(X)=100, х є [ -10;10]; 5) Y(X)=-X^2/4+125, х є [-12;12];     6)Y(X)=-X^2/4+120, х є [-8;8]; 7)Y(X)=-X^2/4+115, х є [ -6;6];         8) Y(X)=-X^2/4+110, х є [ -4;4]; 9) Y(X)=80, х є [ -5;-3];                 10) Y(X)=80, х є [3;5].