Opseg pravilnog mnogokuta

Tema:
Opseg
1.) Pomicanjem klizača n odaberi tri pravilna mnogokuta 2.) Klizačem RASTVORI prouči odnos duljine stranice i opsega pravilnog mnogokuta 3.) Svakom odabranom mnogokutu izračunaj opseg (provjeri klikom na kontrolni okvir Opseg) Kako računamo opseg pravilnog mnogokuta? (provjeri klikom na kontrolni okvir Zaključak)
NAPOMENA: Klizačem r mijenjaš duljinu polumjera opisane kružnice, a time i duljinu stranice pravilnog mnogokuta. Za precizniji pomak klizača koristiti strelice na tipkovnici. Aplet je dio e-udžbenika "Sličnost i mnogokuti" https://www.geogebratube.org/student/b364307