Gràfiques de funcions de proporcionalitat inversa

Tema/es:
Funcions
El gràfic d'una funció inversa s'anomena hipèrbola. Moveu els punts lliscants i observeu com canvia la gràfica i la seva expressió algebraica.

Situa els puns llicants b=0 i c=0. Mou el punt lliscant k, observa i contesta:  a) Com canvia la gràfica en augmentar o disminuir k? Quina diferència observes si k és positiu o negatiu?

Deixa el punt llicant b=0. Mou el punt lliscant c, observa i contesta: b) Com canvia la gràfica en augmentar o disminuir c?

c) I si mous el punt lliscant k què passa?

Deixa el punt llicant c=0. Mou el punt lliscant b, observa i contesta: d) Com canvia la gràfica en augmentar o disminuir b?

e) I si mous el punt lliscant k què passa?

f) Explica amb les teves paraules com podem dibuixar la gràfica aproximadament donada l'expressió algebraica d'una funció.

g) I donada la gràfica trobar l'expressió algebraica?