Дугуйн талбай сэдэлжүүлэх

Тоон дарааллын хязгаарын тухай ойлголт
Туршилт хийж өөрсдөө ажиглаарай.

Information: Дугуйн талбай сэдэлжүүлэх